CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC  |   THÔNG BÁO: THI OLYMPIC VẬT LÝ CẤP TRƯỜNG NĂM 2015  |   THÔNG BÁO SỐ 12/PTNVL-2014  |   THÔNG BÁO SỐ 11/PTNVL-2014  |   THÔNG BÁO SỐ 10/PTNVL-2014  |   THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC  |   THÔNG BÁO CỦA KHOA ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG  |   THÔNG BÁO SỐ 09/PTNVL-2014  |   THÔNG BÁO SỐ 08/PTNVL-2014  |   THÔNG BÁO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN KHOA ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG  |  
Trang chủ
Giới thiệu chung
Bản tin Khoa ĐHĐC
hoithao.png
Mạng Giáo dục - EduNet
Vụ Đại học - Sau đại học
Bộ Giáo dục & Đào tạo
KHOA ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC
“GẮN KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN VỚI CÁC LĨNH VỰC MỎ, ĐỊA CHẤT, DẦU KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG”
Ngày 12 - 12 - 2014

đọc tiếp...
 
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC
“GẮN KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN VỚI CÁC LĨNH VỰC
MỎ, ĐỊA CHẤT, DẦU KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG”


Hội thảo khoa học “Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường” lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhằm giới thiệu năng lực và các kết quả nghiên cứu của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học cơ bản của Nhà trường, đồng thời tạo các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học cơ bản giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất với các cơ quan nghiên cứu và đơn vị sản xuất trong nước cũng như khả năng áp dụng các kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn của các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường.

đọc tiếp...
 
THÔNG BÁO CỦA KHOA ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Khoa Đại học Đại cương thông báo về việc thành lập đội bóng đá nam Khoa Đại học Đại cương.

đọc tiếp...
 
THÔNG BÁO CỦA ĐOÀN THANH NIÊN KHOA ĐẠI HỌC ĐẠI CƯƠNG
Để chuẩn bị cho giải bóng đá nam năm 2014 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Ban Chấp hành  Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khoa Đại học Đại cương xin trân trọng thông báo tới các cán bộ viên chức Khoa ĐHĐC.

đọc tiếp...
 
LỄ KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ VŨ HỮU TUYÊN
Hôm nay, ngày 03/09/2013, tại văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ, Chi bộ cơ bản 2 đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Vũ Hữu Tuyên, giảng viên Bộ môn Hình Hoạ, Phó chủ tịch Công đoàn Khoa Đại học Đại cương.

đọc tiếp...
 
<< Đầu tiên < Trước 1 2 3 Tiếp > Cuối cùng >>

Kết quả 1 - 10 của 28