ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XXIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP  |   THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CBES2  |   KHOA KHCB ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ TOÀN TRƯỜNG NĂM 2017  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
humg_ioffice.gif 
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 233134
Hiện tại có 61 khách
THÍ NGHIỆM VẬT LÝ In E-mail
Tuesday, 20 May 2014

+ Thí nghiệm Vật là một phần bắt buộc kèm theo học phần vật lý tương ứng. Các phần thí nghiệm:
  • Thí nghiệm Vật lý đại cương A1 (kèm theo học phần Vật lý đại cương A1, mã môn học: 4010201)

  • Thí nghiệm Vật lý đại cương A2 (kèm theo học phần Vật lý đại cương A2, mã môn học: 4010202)

  • Thí nghiệm Vật lý đại cương B1 (kèm theo học phần Vật lý đại cương B1, mã môn học: 4010206)

  • Thí nghiệm Vật lý đại cương B2 (kèm theo học phần Vật lý đại cương B2, mã môn học: 4010207)

  • Thí nghiệm Physics 9A (kèm theo học phần Classical Physics - PHY 9A của chương trình tiên tiến)

  • Thí nghiệm Physics 9B (kèm theo học phần Classical Physics - PHY 9B của chương trình tiên tiến)

  • Thí nghiệm Physics 9C (kèm theo học phần Classical Physics - PHY 9C của chương trình tiên tiến)

+ Website phòng thí nghiệm vật lý