THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHOA KHCB  |   LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP VÀ ĐÓN NHẬN HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG 2   |   BAN NỮ CÔNG KHOA KHCB TỔ CHỨC LIÊN HOAN KỶ NIỆM NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20 – 10  |   KHOA KHCB GIÀNH GIẢI NHÌ CUỘC THI CẮM HOA CHÀO MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA KHCB NĂM HỌC 2016–2017 ĐÃ THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP  |   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN THÀNH LẬP CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH  |   CHI BỘ CƠ BẢN 3 TỔ CHỨC KẾT NẠP ĐẢNG CHO QUẦN CHÚNG ƯU TÚ LÃ NGỌC LINH  |   THÔNG BÁO SỐ 07/PTNVL-2016  |   ĐỘI TUYỂN OLYMPIC VẬT LÝ QUỐC GIA NĂM 2016 ĐẠT GIẢI NHÌ TOÀN ĐOÀN  |   KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN LONG TRỌNG TỔ CHỨC 50 NĂM THÀNH LẬP  |  
TRANG CHỦ
BẢN TIN KHOA KHCB
Câu lạc bộ tiếng Anh
Số lượt truy cập: 555554
Hiện tại có 86 khách
THÔNG BÁO HỘI THẢO KHOA HỌC In E-mail
Tuesday, 07 October 2014
“GẮN KẾT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN VỚI CÁC LĨNH VỰC
MỎ, ĐỊA CHẤT, DẦU KHÍ VÀ MÔI TRƯỜNG”


Hội thảo khoa học “Gắn kết nghiên cứu khoa học cơ bản với các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường” lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất nhằm giới thiệu năng lực và các kết quả nghiên cứu của đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu và đào tạo về khoa học cơ bản của Nhà trường, đồng thời tạo các cơ hội hợp tác trong nghiên cứu khoa học cơ bản giữa Trường Đại học Mỏ - Địa chất với các cơ quan nghiên cứu và đơn vị sản xuất trong nước cũng như khả năng áp dụng các kết quả nghiên cứu này vào thực tiễn của các lĩnh vực Mỏ, Địa chất, Dầu khí và Môi trường.

Thời gian: Ngày 12 tháng 12 năm 2014
Địa điểm: Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
I. NỘI DUNG CỦA HỘI THẢO
 • Giới thiệu các kết quả và định hướng nghiên cứu chính trong các lĩnh vực khoa học cơ bản của Trường Đại học Mỏ - Địa chất;
 • Tìm hiểu, nắm bắt các nhu cầu về khoa học và công nghệ cần được áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động của các ngành Mỏ, Dầu khí, Địa chất và Môi trường;
 • Tạo cơ hội hợp tác, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản vào các cơ sở sản xuất;
 • Xây dựng các chương trình để áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học cơ bản vào thực tế tại các cơ sở sản xuất.
Hội thảo sẽ tập trung vào 2 chủ đề chính sau:
 • Chủ đề 1: Ứng dụng khoa học cơ bản trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của các ngành Mỏ, Dầu khí, Địa chất và Môi trường.
 • Chủ đề 2: Áp dụng nghiên cứu khoa học cơ bản trong chế tạo vật liệu, xây dựng các mô hình, quy trình, sơ đồ công nghệ hoặc các giải pháp hữu ích phục vụ các ngành Mỏ, Dầu khí, Địa chất và Môi trường.

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC
Trường Đại học Mỏ - Địa chất
1. Ban tổ chức
PGS.TS.Trần Thanh Hải - Trưởng Ban
PGS.TS. Đinh Văn Thắng - Phó trưởng Ban
TS. Trần Xuân Trường - Ủy viên
TS. Trần Đình Sơn - Ủy viên
TS. Vũ Bá Dũng - Ủy viên
TS. Đỗ Kim Phương - Ủy viên
PGS.TS. Dư Thị Xuân Thảo - Ủy viên
TS. Nguyễn Văn Ngọc - Ủy viên
TS. Trần Hồng Hải - Ủy viên
TS. Vũ Kim Thư - Ủy viên
ThS. Nguyễn Khắc Anh Vũ - Ủy viên
2. Ban biên tập
PGS.TS. Đinh Văn Thắng - Trưởng Ban
TS. Trần Đình Sơn - Ủy viên
TS. Vũ Bá Dũng - Ủy viên
TS. Đỗ Kim Phương - Ủy viên
PGS.TS. Dư Thị Xuân Thảo - Ủy viên
TS. Công Tiến Dũng - Ủy viên
3. Ban thư ký
TS. Vũ Bá Dũng - Thư ký Hội nghị
CN. Đặng Thị Hằng Nga - Thư ký Hội nghị

III. ĐỊA ĐIỂM
Khu A - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
IV. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ DỰ HỘI THẢO, NỘP TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN
 • Hạn đăng kí tham dự Hội thảo và nộp tóm tắt báo cáo (qua E-mail):
Ngày 20 tháng 10 năm 2014
 • Hạn nộp Báo cáo toàn văn (qua E-mail):
Ngày 12 tháng 11 năm 2014
 • Địa chỉ liên hệ và gửi Phiếu đăng ký, Tóm tắt và Báo cáo toàn văn:
TS. Vũ Bá Dũng hoặc CN. Đặng Thị Hằng Nga
Phòng 11.03 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
E-mail:
            
ĐT: (04) 3838 7564; 0984.730.099
V. HƯỚNG DẪN VIẾT TÓM TẮT VÀ BÁO CÁO TOÀN VĂN
 • Tóm tắt báo cáo được viết bằng tiếng Việt không quá 500 từ trên trang A4, tên tác giả, tên cơ quan và địa chỉ, địa chỉ E-mail. 
 • Báo cáo toàn văn được viết bằng tiếng Việt theo mẫu của Hội nghị: Mẫu báo cáo toàn văn.
 • Sau khi biên tập các báo cáo toàn văn sẽ được đăng trong Kỷ yếu Hội nghị.

                                                                                                                         KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                  PGS.TS. TRẦN THANH HẢI
                                                                                                                   TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
                                                                                                                                   (Đã ký)
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: