THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2147612
Hiện tại có 20 khách
PGS.TS. Dư Thị Xuân Thảo In E-mail

 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên: Dư Thị Xuân Thảo 

 • Năm sinh: 1965 

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý

 • Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế; Trưởng bộ môn.

 • Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932

 • Email:

duthixuanthao-bmvl.jpg
 2. Quá trình đào tạo
 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý chất rắn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm tốt nghiệp 1986.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Quang điện tử, Viện ITIMS - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam - Hà Lan, năm tốt nghiệp 2000.

 • Phó giáo sư: năm phong 2005. 

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

8. Dư Thị Xuân Thảo (tham gia), Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3 và XYO4, Đề tài Nafosted, mã số 103.02-2014.21, (2014-2016).

7. Dư Thị Xuân Thảo (tham gia), Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano mét, Đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ, mã số FWO.2011.23, (2011-2013).

6. Dư Thị Xuân Thảo (chủ trì), Chế tạo và nâng cao chất lượng các vật liệu phát quang chứa đất hiếm trên các vật liệu nền SiO2, TiO2 và Al2O3, Đề tài cấp Nhà nước, mã số 44-12-04.

5. Dư Thị Xuân Thảo (chủ trì), Nghiên cứu chế tạo và tính chất một số vật liệu dạng oxit (kẽm, nhôm) có pha tạp chất quang từ ứng dụng trong công nghệ điện tử, Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-02-40, (2007-2009)

4. Dư Thị Xuân Thảo (chủ trì), Thiết kế và xây dựng quy trình chế tạo linh kiện điện tử cấu trúc kim loại-điện môi-bán dẫn (MOS), Đề tài cấp Trường, mã số T15-2005, (2005).

3. Dư Thị Xuân Thảo (chủ trì), Xây dựng hệ chế tạo vật liệu bằng phương pháp sol-gel, Đề tài cấp Trường, mã số T37-2004, (2004).

2. Dư Thị Xuân Thảo (tham gia), Nghiên cứu vật liệu compozit gia cường sợi tự nhiên, Đề tài cấp Bộ, mã số B2003-59-11, (2002-2004).

1. Dư Thị Xuân Thảo (chủ trì), Nghiên cứu chế tạo và tính chất vật lý của một số vật liệu quang điện tử, Đề tài cấp Bộ, mã số B2001-59-05, (2001-2003).

- Bài báo trong tạp chí

22. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh (2014), Structural and properties of Zn1-xNixWO4 materials synthesized by hydrothermal reaction, J. Sci. Tech. 52(3C), pp. 480-487.

21. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh (2014), Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 materials, J. Sci. Tech. 52(3C), pp. 443-452.

20. Đào Việt Thắng, Hoàng Văn Tiến, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Thị Mai Oanh, Đỗ Thu Hà và Nguyễn Văn Minh (2014), Khảo sát ảnh hưởng điều kiện công nghệ lên cấu trúc, tính chất từ và quang học của vật liệu BiFeO3, HNUE J. Sci. 59(1A), pp. 3-8.

19. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh và Nguyễn Văn Minh (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng Nd lên tính chất của vật liệu BiFeO3, HNUE J. Sci. 59(1A), pp. 9-15.

18. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Châu, Lâm Thị Hằng, Dư Thị Xuân Thảo và Nguyễn Văn Minh (2014), Ảnh hưởng của pH lên cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu ZnWO4, HNUE J. Sci. 59(1A), pp. 66-71.

17. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh (2013), Structral and physical properties of Y-doped BiFeO3 material prepared by sol-gel method, VNU J. Sci.: Math.-Phys. 29(3), pp. 63-69.

16. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Maarten Roeffaers, and Johan Hofkens (2013), Structural and Optical Properties of ZnWO4:Er3+ Crystals, Journal of Spectroscopy Volume 2013, Article ID 424185, 5 pages.

15. Đào Việt Thắng và Dư Thị Xuân Thảo (2012), Nghiên cứu ảnh hưởng của đất hiếm Sm lên tính chất vật lý của vật liệu Bi1-xSmxFeO3, Tạp chí KHKT Mỏ – Địa chất, số 37, tr. 86-91.

14. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang, Nguyen Van Khanh, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh (2012), Controlled synthesis of the ZnWO4 nanostructure and study of their structural and optical properties, J. Nonlinear Opt. Phys. 21, pp. 1250002(1-10).

13. Dư Thị Xuân Thảo (2009), Nghiên cứu chế tạo và cấu trúc của vât liệu phát quang trên nền Al2O3, Tạp chí KHKT Mỏ – Địa chất, số 27, tr. 113-118.

12. Nguyễn Mạnh Hùng và Dư Thị Xuân Thảo (2007), Tính chất cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Al2O3 pha tạp ion Eu3+, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 18, tr. 87-90.

11. Nguyen Viet Long, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien (2005), Disordered structure and properties of erbium-activated silica-alumina, Commun. Phys. 15, pp. 156-167.

10. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao, J.M. Langer, H.H.P.Th. Bekman, M.S. Bresler, J. Michel and L.C. Kimerling (2000), Energy transfer between shallow centers and RE ion core Er3+ ion in silicon, Phys. Rev. B 61, pp. 5369-5375.

9. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao, J.M. Langer and H.H.P.Th. Bekman (2000), Tracking recombination processes in SiEr with a free-electron laser, J. Lumin. 87-89, pp. 96-100.

8. D.T.X. Thao, C.A.J. Ammerlaan and T. Gregorkiewicz (2000), Photoluminescence of erbium-doped silicon Excitation power and temperature dependence, J. Appl. Phys. 88, pp. 1443-1455.

7. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao and J.M. Langer (1999), Direct spectra probing of energy storage in Si:Er by a free-electron laser, Appl. Phys. Lett. 75, pp. 4121-4123.

6. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao, I. Tsimperidis, H.H.P.Th. Bekman, C.J.G. M. Langerak, J. Michel and L.C. Kimerling (1999), Excitation mechanism of Er in Si studied with a free-electron laser, J. Lumin. 80, pp. 291-295.

5. C.A.J. Ammerlaan, D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz and N.A. Sobolev (1999), Photoluminescence of erbium-doped silicon: Excitation power dependence, Semiconductors 33, pp. 598-602.

4. C.A.J. Ammerlaan, D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz, B.A. Andreev and Z.F. Krasi'lnik (1999), Photoluminescence of erbium-doped silicon Temperature dependence, Solid State Phenom. 69-70, pp. 359-364.

3. D.T.X. Thao, C.A.J. Ammerlaan and T. Gregorkiewicz (1999), Photoluminescence mechanism of erbium in silicon: Intensity dependence on excitation power and temperature, Physica B 273-274, pp. 338-341.

2. D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz and J.M. Langer (1999), Spectroscopic probing of the defect-related energy storage in silicon doped with erbium, Physica B 273-274, pp. 326-329.

1. T. Gregorkiewicz, D.T.X. Thao and J.M. Langer (1998), The Role of shallow bound states in emission processes of rare-earth doped semiconductors, Phys. Status Solidi B 210, pp. 737-745.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

64. Lê Đắc Tuyên, Đỗ Danh Bích, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quốc Minh và Chia Chen Hsu, Sự phụ thuộc phân cực ánh sáng trong phản xạ và truyền qua của tinh thể quang tử opal, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

63. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của các ion đất hiếm lên cấu trúc tinh thể ZnWO4, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

62. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Tran Thi Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Structural, optical and magnetic properties of Gd doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

61. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, Ngo Thi Cam Linh, and Nguyen Van Minh, Effect of rare earths and transition metals co-doped on structural, optical and magnetic properties of BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

60. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Effect of transition metal ion substitution on structure and opticalproperties of ZnWO4 material, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

59. Du Thi Xuan Thao, Dao Viet Thang, and Nguyen Van Minh, Study of multiferroics BiFeO3 materials: Structural, electrical and magnetic properties, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam, 5-6/11/2015.

58. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Manh Hung, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Processdings of The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam, 5-6/11/2015, pp. 401-406.

57. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên cấu trúc của vật liệu ZnWO4, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 168-172.

56. Đào Việt Thắng, Hồ Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Diệu Thu, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ pha tạp nd lên cấu trúc, tính chất quang học, tính chất từ và trở kháng phức của vật liệu BiFeO3, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 179-185.

55. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Hồ Quỳnh Anh, Điều khiển ánh sáng bằng tinh thể quang tử, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 201-206.

54. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, electromagnetic properties  and  complex impedance of Nd-doped BiFeO3 materials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6, 2014.

53. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structure and photoluminescence of zinc tungstate nanocrystals doped with cobalt, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st, 2014, pp. 142-145.

52. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural, magnetic properties and complex impedance of multifrroic BiFeO3 materials, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st, 2014, pp. 32-37.

51. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Magnetic properties and Impedance spectroscopic studies of multiferroic Bi1-xNdxFeO3 materials, International Symposium on Nano - Materials, Technology and Applications (NANOMATA 2014), Hanoi, Vietnam, October 15-17, 2014.

50. Le Dac Tuyen, Du Thi Xuan Thao, Le Quoc Minh, and Chia Chen Hsu, Number density dependence on surface enhanced Raman scattering using gold nanosphere and gold nanorod, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014.

49. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Properties of ZnWO4 and ZnWO4/Ag materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014.

48. Dao Viet Thang, Hoang Van Tien, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of hydrothermal time on the structural and magnetic properties of BiFeO3 materials, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014. 

47. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Vu Ba Dung, and Nguyen Van Minh, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

46. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural and spectroscopic properties of Zn1-xNixWO4 synthesized by hydrothermal reaction, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

45. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Effect of Nd-doping on structural, optical and magnetic properties in multiferroic BiFeO3 material, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8  (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

44. Dao Viet Thang, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Microscopic structures and physical properties of Y-doped BiFeO3 materials, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

43. Bui Thi Thanh Lan, Du Thi Xuan Thao, Tran Ngoc Hung, Apply a number of algorithms to Lidar data processing, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012.

42. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất của vật liệu Zn1-xFexWO4 (x = 0 ÷ 0,05), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012, tr. 150-156.

41. Nguyen Manh Hung, La Quy Hoan, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of ZnWO4:Er3+ crystals, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 258-263.

40. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Effects of manufacturing technology on the structural and optical properties of Sm-doped ZnWO4, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 590-595.

39. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha and Du Thi Xuan Thao, Structural and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14, 2012, pp. 132-136.

38. Đào Việt Thắng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang, tính chất điện từ của vật liệu Bi0,85M0,15FeO3 (M = Sm, Y, Nd), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012, tr. 167-172.

37. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Bi0.85M0.15FeO3 (M = Sm, Y, Nd) materials, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14, 2012, pp. 192-195.

36. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Study structural, optical and magnetic properties of Sm-doped BiFeO3 multiferroics prepared by sol - gel method, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 300-304.

35. Dao Viet Thang, Nguyen Van Minh and Du Thi Xuan Thao, Synthesis and study materials BiFeO3 multiferroics by different chemical methods, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 585--588.

34. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Du Thi Xuan Thao, Bui Thi Thanh Lan and Ho Quynh Anh, Indenty between onsager law and fick law investigation and applying for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15, 2011.

33. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 2010, tr. 11-14.

32. Nguyen Van Minh, Mau Thi Trang Dung, Nguyen Manh Hung and Du Thi Xuan Thao, Dopant effects on optical property of Zn1-xCexWO4 ceramics, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010), Hanoi, Vietnam, November 09-12, 2010.

31. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Chế tạo và khảo sát tính chất của Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 2010, tr. 6-10.

30. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu vật liệu quang trên nền gama-Al2O3 cấu trúc nanô tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc VI (SPMS 2009), 2009, tr. 257-260.

29. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Trần Ngọc Hùng, Các tính chất quang của Eu3+ và Tb3+ trong mạng nền ZnO, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 2006, tr. 51-55.

28. Lê Đắc Tuyên, Trần Kim Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quốc Minh, Nghiên cứu chế tạo ôxit ytri nano sử dụng phương pháp kết tủa keo trực tiếp, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 23-25/11/2005.

27. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan, Nguyen Viet Long, Le Dac Tuyen, Structural behavior of SiO2-TiO2:Er3+ materials annealing temperature dependence, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October 2004, pp. 601-603.

26. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đức Chiến, Nghiên cứu chế tạo linh kiện điện huỳnh quang dựa trên cấu trúc MOS, Ứng dụng Vật lý vào phát triển sản xuất và đời sống, Tuyển tập hội nghị ứng dụng vật lý toàn quốc II, Tp. Hồ Chí Minh, 12/2004, tr. 135-138.

25. Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu phương pháp sol-gel để chế tạo các vật liệu phát quang, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16, 2004, tr. 21-24.

24. N.V. Long, N.D. Chien, D.T.X. Thao, V.T. Lam, P.T. Nga, P.N. Thang, Spectroscopic and optical characterization of erbium-activated silica-alumina glasses, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October 2004, pp. 635-638.

23. Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Er3+-doped sol-gel derived silica-titana based materials for optical communications, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October 2004, pp. 655-566.

22. Nguyen Viet Long, Nguyen Duc Chien, Du Thi Xuan Thao, Pham Thu Nga, Pham Nam Thang, Tong Thi Hao Tam, Nguyen Hoang Thoan, Massayuki Nogami, Fabrication and optical characterization of erbium-activated monolithic silica xerogels, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Seventh Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Halong, Vietnam, March-April 2004, pp. 285-288.

21. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu bằng các phương pháp quang phổ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16, 2004, tr. 25-29.

20. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien and Trinh Xuan Anh, Stability of europium doped silica-alumina material for preparation of electroluminescence device, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Sixth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Chemnitz, Germany, May 25-31, 2003, pp. 94-97.

19. Du Thi Xuan Thao and Nguyen Duc Chien, Optical investigation of europium doped-SiO2 based materials for photonics application, Proceedings of the Second Vietnam-Korea International Joint Symposium, Hanoi, Vietnam, November 2003, pp. 29-34.

18. Tống Thị Hảo Tâm, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến và Nguyễn Việt Long, Các tính chất quang của Al2O3 pha tạp Eu3+ chế tạo bằng công nghệ sol-gel, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Thái Nguyên, 11/2003, tr. 169-172.

17. Nguyen Vu, Man Hoai Nam, Phan The Long, Tran Kim Anh, Du Thi Xuan Thao, Paul Simons and Le Quoc Minh, The role of active center concentration and the decay time of Y2O3Eu nanophosphors, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Sixth German-Vietnamese Seminar on Physics and Engineering, Chemnitz, Germany, May 25-31, 2003, pp.177-180.

16. Đ.H. Lập, T.T.K. Chi, N.Q. Liêm, N.N. Toàn, Đ.T.A. Thư và D.T.X. Thảo, Chế tạo và nghiên cứu tínhchất quang của ZnOCo, Những vấn đề hiện đại của Vật lý Chất rắn, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ IV, Thái Nguyên, 11/2003, tr. 681-684.

15. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến, Trịnh Xuân Anh, Lê Trọng Lư, Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Hoàng Thoan, Europium doped sol-gel SiO2 and SiO2-Al2O3 a study of structural and optical properties, Tuyển tập hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, 8/2002, tr. 84.

14. Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu một số vật liệu phát quang chứa đất hiếm, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 15, 2002, tr. 31-35.

13. Du Thi Xuan Thao, C.A.J. Ammerlaan and Nguyen Duc Chien, Photoluminescence mechanism of rare-earth erbium in silicon Influence of defect specifics and shallow centers, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, February 25-March 02, 2002, pp. 293-296.

12. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Trinh Xuan Anh, Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan and Le Trong Lu, Eu3+ and Al3+ doped silica gels spectroscopic and optical properties, Proceedings of the 8th Vietnam Conference on Radio and Electronics (REV'02), Hanoi, Vietnam, 11-2002, pp. 333-337.

11. Nguyen Duc Chien, Du Thi Xuan Thao and Trinh Xuan Anh, Optical properties of silica thin films doped with Eu3+ and Al3+ ions, Physics and Engineering in Evolution, Proceedings of the Fifth Vietnamese-German Seminar on Physics and Engineering, Hue, Vietnam, February 25-March 02, 2002, pp. 289-292.

10. Dư Thị Xuân Thảo, Vũ Anh Minh, C.A.J. Ammerlaan, Sự truyền năng lượng của chất đất hiếm Er trong silic, Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, Tuyển tập Hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang 8-10/8/2001, tr. 295-299.

9. T.X. Anh, D.T.X. Thảo, T.N. Khiêm, T.K. Anh và N.Đ. Chiến, Sự ảnh hưởng của mạng nền và dạng muối của Eu3+ đến tính chất quang của vật liệu SiO2Eu3, Những vấn đề hiện đại của vật lý chất rắn, Tuyển tập hội nghị Vật lý Chất rắn toàn quốc lần thứ 3, Nha Trang, 8-10/8/2001, tr. 177-184.

8. Trần Ngọc Khiêm, Trịnh Xuân Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Đức Chiến, Chế tạo màng mỏng SiO2 pha tạp Eu3+ bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị trường Đại học Bách khoa Hà Nội lần thứ 19, 2001, tr. 20-24.

7. D.T.X. Thao, C.A.J. Ameerlaan and T. Gregorkiewicz, Photoluminescence mechanism of erbium in silicon Intensity depend-ence on excitation power and temperature, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS '99), Hanoi, Vietnam, November 1999, pp. 158-161.

6. D.T.X. Thao and T. Gregorkiewicz, Influence of free-electron laser radiation on different Er-related centers in silicon, Proceedings of the Third International Workshop on Materials Science (IWOMS '99), Hanoi, Vietnam, November 1999, pp. 501-504.

5. Dư Thị Xuân Thảo, Phan Hồng Khôi, Ngô Thị Thanh Tâm, Phạm Hồng Dương và Đỗ Xuân Thành, Phổ Raman của hạt và sợi nanô tinh thể trong silíc xốp, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 13, 1998, tr. 10-14.

4. D.T.X. Thao, T. Gregorkiewicz, C.A.J. Ammerlaan and P.H. Khoi, Thermal quenching of photoluminescence intensity of erbium-implanted silicon, Proceedings of 7th Asia Pacific Physics Conference (APPC-7), Beijng, China, August 1997, pp. 473-478.

3. P.H. Khoi, N.T.T. Tam, P.L.P. Hoa and D.T.X. Thao, Fabrication and multitechnique study of yellow silicon-based fibers, Proceedings of 7th Asia Pacific Phycical Conference (APPC-7), Beijng, China, August 1997, pp. 343-344.

2. P.H. Khôi, D.T. Xuân Thảo, N.T.T. Tâm, N.X. Chánh, D.X. Thành and P.H. Dương, Phân tích phổ Raman của silíc xốp chế tạo bằng phương pháp ăn mòn điện hoá, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1996, tr. 169-175.

1. D.T. Xuan Thao, T. Gregorkiewicz, C.A.J. Ammerlaan, N.N. Long, L.K. Binh, F.P. Widdershoven, P. Christianen, and J.C. Maan, Emitted light of erbium-doped float-zone silicon A photoluminescence study, Proceedings of the Second International Workshop on Materials Science (IWOMS '95), Hanoi, Vietnam, October 1995, pp. 561-564.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.
 • Bằng khen Thủ tướng Chính phủ: 2012
 • Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: 2010
 • Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 2010-2015.
 
Tin mới hơn: