THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2160207
Hiện tại có 76 khách
GVC.TS. Vũ Bá Dũng In E-mail
Monday, 29 November 1999
 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên: Vũ Bá Dũng 

 • Năm sinh: 1959 

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý

 • Chức vụ hiện tại: Phó trưởng Khoa ĐHĐC; Phó trưởng bộ môn.

 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932

 • Email:

image002.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm tốt nghiệp 1983.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện ITIMS - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm tốt nghiệp 1987.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Vật lý bán dẫn, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm tốt nghiệp 2011.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

2. Vũ Bá Dũng, Về bài toán khuếch tán đồng thời bốn thành phần, Đề tài cấp Bộ, mã số B99-36-45.

1. Vũ Bá Dũng, Nghiên cứu sai hỏng điểm sinh ra trong quá trình khuếch tán đồng thời ba thành phần trong vật liệu silic, Đề tài cấp Bộ, mã số B97-36-17.

- Bài báo trong tạp chí

8. Vu Ba Dung (2015), Kinetics and thermodynamics of the backward diffusion, Far East Journal of Dynamical Systems 27(2), pp. 79-94. DOI: 10.17654/FJDSDec2015_079_094.

7. Vu Ba Dung, and Dinh Van Thien (2014), The equation of backward diffusion and negative diffusivity, J. Phys: Conf. Ser. 537, pp.012011(1-7). DOI: 10.1088/1742-6596/537/1/012011.

6. Vu Ba Dung and Dinh Van Thien (2011), The equation of backward diffusion and negative diffusivity, J. Phys: Conf. Ser. 537, pp.  012011.

537

5. Dao Khac An, Phan Anh Tuan, Vu Ba Dung and Nguyen Van Truong (2007), On the Atomistic dynamic modeling of simultaneous diffusion of dopant atom and point defect (B, V, I) in silicon material, Defect Diffus. Forum 258-260, pp. 32-38.

4. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Nguyen Van Truong and Nguyen Ngoc Long (2006), The Numerical Distributions and Dynamic Simulation of Simultaneous Diffusion of Boson and Point Detect in Nano Sized Silicon Materials, Commun. Phys. 16, pp. 42-48.

3. Dao Khac An and Vu Ba Dung (2001), Preliminary results of numerical profiles for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon using the irreversible thermodynamic theory, Defect Diffus. Forum 194 - 199, pp. 647-652.

2. Vu Ba Dung and Dao Khac An (2001), On the simultaneous diffusion equation system of boron, arsenic and point defect in silicon material, J. Sci. Nat. Sci., tập XVII, N03, pp. 1-6.

1. Vu Ba Dung (2000), On the diffusion mechanism and diffusivities of the III and V group dopant in silicon material, J. Sci. Nat. Sci., tập XVI, N04, pp. 12-15.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

17. Vu Ba Dung, Dependence of Effective Diffusivities on Boron impurity Concentration in Simultaneous Diffusion Process in Silicon, 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40), Da Lat, Vietnam, 27-29/07/2015.

16. Vu Ba Dung, Bui Huu Nguyen, Dynamics Simulation of Backward Diffusion Based on Random Walk Theory, 40th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-40), Da Lat, Vietnam, 27-29/07/2015.

15. Vũ Bá Dũng, Nghiệm tổng quát của phương trình khuếch tán - đối lưu trong không khí, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 148-153.

14. Pham Thi Trang, Ly Nguyen Le, Vu Ba Dung, Vu Dinh Lam, and Nguyen Thanh Tung, Trapping electromagnetic waves by metamaterials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6, 2014.

13. Vu Ba Dung, Dao Thi Trang, and Dinh Van Thien, The general solution of backward diffusion equation, 39th National Conference on Theoretical Physics (NCTP-39), Buon Ma Thuot, Vietnam, 28-31/07/2014.

12. Vu Ba Dung, Dinh Van Thien, Vu Dung Le, and Dao Thi Trang, The effective diffusives of boron and point defects in silicon, The 3rd Academic Conference on Natural Science for Master and PhD. Students from Asean countries, Phnom Penh, Cambodia,  November 11-15, 2013.

11. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, Vu Ba Dung, and Nguyen Van Minh, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

10. Vu Ba Dung, Ho Quynh Anh, Dinh Van Thien, Tong Ba Tuan, and Vu Dung Le, The equation of backward diffusion and negative diffusivity, The 38th National Conference on Theoretical Physics and The 1st International Workshop on Theoretical and Computational Physics: Condensed Matter, Soft Matter and Materials Physics, Da Nang, Vietnam, July 29 - August 01, 2013.

9. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Nguyen Ngoc Long, Backward difusion of silicon self – interstitial in simultaneous diffusion of boron impurity and point defect process in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15, 2011.

8. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Du Thi Xuan Thao, Bui Thi Thanh Lan and Ho Quynh Anh, Indenty between onsager law and fick law investigation and applying for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15, 2011.

7. Vu Ba Dung, Dao Khac An and Nguyen Ngoc Long, The diffusivities of random walk, gradient concentration diffusion and simulation of boron diffusion in silicon based on interstitialcy mechanism, Proceedings of The first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos - Vietnam, Vientiane, Laos, March 2010, pp. 311-318.

6. Vu Ba Dung, Dao Khac An and Nguyen Ngoc Long, Compatible investigation of the complex diffusion problem based on Fick theory, irreversible thermodynamic theory and general force law, Proceedings of The first Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos - Vietnam, Vientiane, Laos, March 2010, pp. 319-325.

5. Dao Khac An, Phan Anh Tuan, Vu Ba Dung and Nguyen Ngoc Long, Some remarks of simultaneous diffusion of two dopant and point defect Theoretical-practical problems, Proceedings of The Osaka University-Asia Pacific-Vietnam National University, Hanoi Forum, Hanoi, Vietnam, September 27-29, 2005, p. 92.

4. Vu Ba Dung, On the diffusion mechanisms of the III and V group dopant in silicon material, The Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh, Vietnam, April 3-8, 2000.

3. Vu Ba Dung and Dao Khac An, The irreversible thermodynamic theory for solution of simultaneous multidiffusion of dopants and point defect in silicon semiconductor material, Proceesdings of the Third Vietnamese-German Workshop on Physics and Engineering, Ho Chi Minh, Vietnam, April 3-8, 2000, pp. 201-206.

2. Vu Ba Dung and Dao Khac An, Numerical solution of boron dopants, self-silicon interstitial and vacancy depending on diffusion temperatures using irreversible thermodynamic theory, Proceesding of the Third International Workshop on Material Science (IWOMS'99), Ha Noi, Vietnam, November 2-4, 1999, pp. 529-532.

1. Đào Khắc An, Vũ Bá Dũng, Tô Bá Hạ, Lời giải số hệ phương trình khuếch tán đồng thời của Bo, nút khuyết và tự điền kẽ Si trên cơ sở lý thuyết nhiệt động học không thuận nghịch, Những vấn đề về vật lý hiện đại của vật lý chất rắn, tập I, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 1998.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.  

 • Chiến sĩ thi đua Cấp Cơ sở: 2012-2015.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: