THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2159983
Hiện tại có 80 khách
GVC.TS. Bùi Thị Thanh Lan In E-mail
 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên:Bùi Thị Thanh Lan

 • Năm sinh: 1962

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý 

 • Chức vụ hiện tại: Giám đốc trung tâm Laser và Môi trường Mỏ. 

 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932 

 • Email:

 image005.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, năm tốt nghiệp 1983.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Vật lý, Viện Vật lý & Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm tốt nghiệp 1995.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Quang học Quang phổ, Viện Vật lý & Điện tử, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, năm tốt nghiệp 2003.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

11. Bùi Thị Thanh Lan (chủ trì), Nghiên cứu phát triển và ứng dụng phương pháp laser Lidar trong môi trường XON khí mở than, Đề tài Nghị định thư Việt Nam - Pháp, mã số 14/2011/HĐ.NĐT, (2011-2013)

10. Bùi Thị Thanh Lan (tham gia), Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo lưu động bằng laser để kiểm tra chất lượng nước về mặt sinh học, Đề tài Nghị định thư Việt Nam - Đức, (2005 - 2006).

9. Bùi Thị Thanh Lan (tham gia), Quang phổ phân giải thời gian đối với các vật liệu photonic, Đề tài hợp tác giữa Trung tâm Khoa học Pháp CNRS và Trung tâm Khoa học Quốc gia và Công nghệ Việt Nam CNST, (2004). 

8. Bùi Thị Thanh Lan (tham gia), Nghiên cứu ứng dụng thiết bị laser trong các mỏ hầm lò, Đề tài Nghị định thư Balan, mã số HTNC-01, (2002-2005).

7. Bùi Thị Thanh Lan (chủ trì), Nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng laser định hướng trong mỏ hầm lò, Đề tài hợp tác với Công ty Than Cẩm Phả, (1995).

6. Bùi Thị Thanh Lan (tham gia), Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị đo lưu lượng kiểu chênh áp, (2005-2006).

5. Bùi Thị Thanh Lan (chủ trì), Nghiên cứu, hoàn thiện và chế tạo thiết bị laser định hướng Việt Nam sử dụng trong mỏ than hầm lò và công trình ngầm, (2005-2006).

4. Bùi Thị Thanh Lan (chủ trì), Hoàn thiện công nghệ ứng dụng Laser định hướng trong công nghiệp và xây dựng ngầm, Dự án sản xuất thử cấp Bộ, mã số DAB 99-36-04, (1999-2002).

3. Bùi Thị Thanh Lan (chủ trì), Hệ thu của thiết bị Laser định hướng, Đề tài cấp Bộ, mã số B96-36-15, (1998).

2. Bùi Thị Thanh Lan (tham gia), Nghiên cứu phát triển phương pháp chuẩn trực công nghiệp trên cơ sở chùm laser mảnh, (1997).

1. Bùi Thị Thanh Lan (chủ trì), Sử dụng kỹ thuật định vị - dẫn hướng bằng laser trong việc xây dựng mỏ hầm lò và các công trình ngầm, Đề tài cấp Bộ, mã số B94-18-2b-28, (1995).

- Bài báo trong tạp chí

5. Bùi Thị Thanh Lan, Khảo sát điều kiện áp dụng lý thuyết Mie của các mẫu bụi than, Tạp chí KHCN (TT KHTN & CNQG) tập XXX, số 5, tr. 52-60.

4. Bùi Thị Thanh Lan, Ứng dụng phương pháp laser tạo đường thẳng cho hướng, Tạp chí KHCN (TT KHTN & CNQG), tập XXX, số 2, tr. 50-55.

3. Bui Thi Thanh Lan, Le Hong Khiem, Chu Dinh Thuy, Nguyen Quang Hung (2002), Inversion of the Monte Carlo simulation for determination of absorption and scattering properties, Commun. Phys. 12, pp. 124-128.

2. Bui Thi Thanh Lan, Chu Dinh Thuy, Le Hong Khiem (2001), Monte Carlo investigation of the spectral extinction, Commun. Phys. 11, pp. 230-238.

1. Bùi Thị Thanh Lan, Chu Đình Thúy và Võ Chí Mỹ (1995), Tình hình nghiên cứu và ứng dụng laser định hướng - định vị trong ngành mỏ, Tạp chí Công nghiệp Mỏ, số 4, tr. 11-12.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

18. Bui Thi Thanh Lan, Dong Thi Linh, Introduction on the two-stream techniques in the Lidar system, Proceedings of 2nd International Conference on Advances in Mining and Tuneling, Hanoi, Vietnam, August 23-25, 2012.

17. Bui Thi Thanh Lan, Du Thi Xuan Thao, Tran Ngoc Hung, Apply a number of algorithms to Lidar data processing, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012.

16. Bui Thi Thanh Lan, Quach Trung Dong, Tran Ngoc Hung, Study to determine the Lidar constant, The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7), Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012.

15. Bùi Thị Thanh Lan, Trần Ngọc Hưng. Nghiên cứu một số phương pháp giải phương trình lidar, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012, tr. 157-162.

14. Bùi Thị Thanh Lan, Trần Đình Sơn, Trần Hồng Hải, Quách Trung Đông. Nghiên cứu thiết kế hệ lidar tán xạ ngược đàn hồi trong nghiên cứu môi trường xon khí, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012, tr. 163-166.

13. Vu Ba Dung, Dao Khac An, Du Thi Xuan Thao, Bui Thi Thanh Lan and Ho Quynh Anh, Indenty between onsager law and fick law investigation and applying for simultaneous diffusion of boron and point defect in silicon, The second Academic Conference on Natural Science for Master and PhD Students from Cambodia - Laos – Malaysia & Vietnam, Vinh, Vietnam, October 11-15, 2011. 

12. Bui Thi Thanh Lan, Chu Dinh Thuy, Vuong Trong Kha, Nham Van Minh, Nguyen Thi Lan Phuong, Do Van Minh, Vu Chi Phuong, Nguyen Thi Hanh, Development of laser surveying instrument for vertical mining shafts, Procedings of The 5th Asian Symposium on Intense Laser Science (ASILS-5). 2-5 December 2009. Hanoi, Vietnam, pp. 343-352.

11. Bui Thi Thanh Lan, Le Hong Khiem, Pham Van Ben, The simulation studies of the laser propagation in coal mining, Proceedings of Advances in optics, photonics spectroscopy and applications V, 2008, pp. 752-756. 

10. Bùi Thị Thanh Lan, Nghiên cứu xác định biến dạng đồng mức, đồng trục bằng kỹ thuật laser, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 23-25/11/2005.

9. Bùi Thị Thanh Lan, Investigation of the spectral extinction of Gauss beam using Van de Hulst model, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ III, Nha Trang, 8/2002.

8. Bui thi Thanh Lan, Le Hong Khiem, Simulation of the 650nm diode laser propagation in the artificial dust, Proceedings of the fifth National Conference of Physics, Hanoi, Vietnam, 2001, pp. 1041-1046.

7. Bùi Thị Thanh Lan, Nghiên cứu một số tính chất suy giảm của môi trường bụi than nhân tạo, Hội nghị ứng dụng Vật lý vào phát triển sản xuất và đời sống lần thứ nhất, Tp. Hồ Chí Minh, 2001.

6. Bùi Thị Thanh Lan, Độ suy giảm của bức xạ laser diode bước sóng 650 nm trong môi trường bụi nhân tạo và Mô phỏng vận chuyển của chùm laser diode bước sóng 650 nm trong môi trường bụi nhân tạo, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 5, 2001.

5. Bùi Thị Thanh Lan, Suy giảm của bức xạ laser do tán xạ và hấp thụ trong môi trường bụi than và Các yếu tố của lý thuyết truyền bức xạ sử dụng trong phương pháp Monte Carlo, Báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, 2000.

4. Bùi Thị Thanh Lan, Suy giảm của bức xạ laser do tán xạ và hấp thụ trong môi trường bụi than và Các yếu tố của lý thuyết truyền bức xạ sử dụng trong phương pháp Monte Carlo, Báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 14, 2000. 4. Bùi Thị Thanh Lan, Hệ thu của thiết bị laser định hướng, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ II, Thái Nguyên, 1998.

3. Bùi Thị Thanh Lan, Lê Thị Tân, Trần Ngọc Hùng, Chu Đình Thuý, Trần Đức Chỉnh, Hồ Quốc Khánh, Phạm Đức Tú, Nghiên cứu laser thích hợp trong điều khiển định hướng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 12, 1996, tr. 49-55.

2. Bùi Thị Thanh Lan, Nghiên cứu phát triển phương pháp laser định hướng trên cơ sở chùm tia laser mảnh, Tuyển tập các công trình khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 30, tr. 55-60.

1. Bùi Thị Thanh Lan, Sự lan truyền của chùm laser dẫn hướng trong khí quyển, Tuyển tập các công trình khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 33, tr. 177-180.

4. Khen thưởng

 • Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 2013.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: