THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2157545
Hiện tại có 15 khách
GV.TS. Lê Đắc Tuyên In E-mail
Saturday, 07 January 1978
 LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Lê Đắc Tuyên 

 • Năm sinh: 1978

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý

 • Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy.

 • Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ.
 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932

 • Email:

 ledactuyen.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm tốt nghiệp 2000.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện ITIMS - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm tốt nghiệp 2005.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan, năm tốt nghiệp 2012.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học 

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

6. Lê Đắc Tuyên (chủ trì), Chế tạo và nghiên cứu tích chất quang của tinh thể quang tử tự sắp xếp, Đề tài cấp Cơ sở, mã số T15-06, (2015).

5. Lê Đắc Tuyên (tham gia), Tổng hợp và tính chất quang tử của các thanh nano chứa các ion đất hiếm Tb3+ và Eu3+ nhằm ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh, Đề tài Nafosted, mã số 103.06.46.09, (2009-2012).

4. Lê Đắc Tuyên (tham gia), Tổng hợp vật liệu nano hữu cơ lai vô cơ để chế tạo cấu trúc dẫn sóng Planar nhằm phát triển chip cảm biến quang Sinh Y, Đề tài Nafosted, mã số 103.06.37.09, (2009-2012).

3. Lê Đắc Tuyên (tham gia), Nghiên cứu chế tạo và tính chất một số vật liệu dạng oxit (kẽm, nhôm) có pha tạp chất quang từ ứng dụng trong công nghệ điện tử, Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-02-40, (2007 – 2009).

2. Lê Đắc Tuyên (chủ trì), Chế tạo vật liệu oxit đất hiếm phát quang bằng phương pháp kết tủa trực tiếp, Đề tài cấp Trường, mã số T05-2006, (2006).

1. Lê Đắc Tuyên (chủ trì), Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano phát quang chứa đất hiếm, Đề tài cấp Trường, mã số T02-2005, (2005).

- Bài báo trong tạp chí

12. T.T. Pham, H.T. Nguyen, D.T. Le, B.T. Tong, T.G. Trinh, V.T. Pham and D.L. Vu (2016), Resonance-based metamaterial in the shallow sub-wavelength regime: negative refractive index and nearly perfect absorption, Adv. Nat. Sci.: Nanosci. Nanotechnol. 7, 045002 (5pp).

11. L.D. Tuyen, D.D. Bich, D.T.X. Thao, L.Q. Minh, C.C. Hsu (2016), Polarization dependence in optical reflection and transmission of opal photonic crystals, J. Sci. Tech. Vietnam 54, pp. 143-150.

10. C.C. Chiang, L.D. Tuyen, C.R. Ren, L.K. Chau, C.Y. Wu, P.J. Huang, and C.C. Hsu (2016), Fabrication of titania inverse opals by multi-cycle dip-infiltration for optical sensing, Phot. Nano. Fund. Appl. 19, pp. 48-54.

9. H.L. Dang, H.T. Nguyen, V.D. Nguyen, S.T. Bui, D.T. Le, Q.M. Ngo, and D.L. Vu (2016), Cavity induced perfect absorption in metamaterials, Adv. Nat. Sci: Nanosci. Nanotechnol. 7, pp. 015015(1-5).

8. Le Dac Tuyen, Le Quoc Minh, Chia Chen Hsu (2014), Synthesis of Eu(OH)3/silica core/shell nanospheres, J. Sci. Tech. 52(3C), pp. 508-512.

7. Lê Quốc Minh, Trần Kim Anh, Nguyễn Thanh Bình, Trần Thu Hương, Nguyễn Thanh Hường, Hoàng Thị Khuyên, Lâm Thị Kiều Giang, Nguyễn Vũ, Đinh Xuân Lộc, Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Đức Văn và Đỗ Khánh Tùng (2013), Vật liệu nano phát quang chứa đất hiếm ứng dụng trong y sinh học: Thành quả và triển vọng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 51(2A), tr. 60-76.

6. Trần Thu Hương, Trần Kim Anh, Hoàng Thị Khuyên, Lê Đắc Tuyên, Đinh Xuân Lộc, Trần Ngọc Đạt, Vũ Đức Tú, Lê Thị Vinh và Lê Quốc Minh (2012), Nghiên cứu tính chất quang của các thanh nano chứa các ion đất hiếm Tb3+ và Eu3+ nhằm ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50(1A), tr. 126-132.

5. L.D. Tuyen, C.Y. Wu, T.K. Anh, L.Q. Minh, H.C. Kan, and C.C. Hsu (2012), Fabrication and optical characterization of SiO2 opal and SU-8 inverse opal photonic crystals, J. Exp. Nanoscience 7, pp. 198-204.

4. L.D. Tuyen, A.C. Liu, C.C. Huang, P.C. Tsai, J.H. Lin, C.W. Wu, L.K. Chau, T.S. Yang, L.Q. Minh, H.C. Kan, and C.C. Hsu (2012), Doubly resonant surface-enhanced Raman scattering on gold nanorod decorated inverse opal photonic crystals, Opt. Express 20, pp. 29266-29275.

3. L.D. Tuyen, J.H. Lin, C.Y. Wu, P.T. Tai, J. Tang, L.Q. Minh, H.C. Kan, and C.C. Hsu (2012), Pumping-power-dependent photoluminescence angular distribution from an opal photonic crystal composed of monodisperse Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, Opt. Express 20, pp. 15418-15426.

2. L.Q. Minh, T. Endo, T.T. Huong, N.T. Huong, L.T.K. Giang, L.D. Tuyen, D.X. Loc, and T.K. Anh (2010), Synthesis, structures and properties of emission nanomaterials based on lanthanide oxides and mix oxides, T. Mater. Res. Soc. JPN. 35, pp. 417-422.

1. C.Y. Wu, C.C. Huang, J.S. Jhang, A.C. Liu, C.C. Chiang, M.L. Hsieh, P.J. Huang, L.D. Tuyen, L.Q. Minh, T.S. Yang, L.K. Chau, H.C. Kan, and C.C. Hsu (2009), Hybrid surface-enhanced Raman scattering substrate from gold nanoparticle and photonic crystal: Maneuverability and uniformity of Raman spectra, Opt. Express 17, 21522-21529.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

42. Le Dac Tuyen, Nguyen Thi Quynh, Do Danh Bich, and Chia Chen Hsu, Active photonic crystals based on Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, The 5th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA-2015), Vung Tau, Vietnam, 11-14/11/2015.

41. Lê Đắc Tuyên, Đỗ Danh Bích, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quốc Minh và Chia Chen Hsu, Sự phụ thuộc phân cực ánh sáng trong phản xạ và truyền qua của tinh thể quang tử opal, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

40. Le Dac Tuyen, Titania inverse opal for optical sensor, The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam, 5-6/11/2015.

39. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Hồ Quỳnh Anh, Điều khiển ánh sáng bằng tinh thể quang tử, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 201-206.

38. Le Dac Tuyen, Du Thi Xuan Thao, Le Quoc Minh, and Chia Chen Hsu, Number density dependence on surface enhanced Raman scattering using gold nanosphere and gold nanorod, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014.

37. Tran Thi Cuc, Nguyen Thi Ha, Nguyen Thi Quynh, Le Dac Tuyen, and Do Danh Bich, Fabrication and optical properties of opal photonic crystals, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014.

36. L.Q. Minh, T. Kim Anh, T.T. Huong, L.D. Tuyen, V.D. Tu, C.C. Hsu, and N.D. Hien, Photonic functionalized nanomaterials and structures for biomedical application, The 4th International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA-2013), Vung Tau, Viet Nam, November 14-16, 2013.

35. Le Dac Tuyen, Le Quoc Minh, and Chia Chen Hsu, Synthesis and optical characterization of Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres for fluorescent label, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

34. Le Dac Tuyen, Pei-Cheng Tsai, An Chi Liu, Cheng Yi Wu, Chia Chi Huang, Tzyy Schiuan Yang, Lai-Kwan Chau, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Photonic band gap dependence on surface enhanced Raman scattering of gold nanoparticles and gold nanorod, Annual Meeting of the Physical Society of Republic of China (PSROC 2012), Chia-Yi, Taiwan, January 17-19, 2012.

33. Le Dac Tuyen, Pei-Cheng Tsai, An Chi Liu, Jian Hung Lin, Chia Chi Huang, Chin-Wei Wu, Lai-Kwan Chau, Tzyy Schiuan Yang, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Double resonant SERS-active substrates containing gold nanorods and inverse opal photonic crystals, Competition in College of Science, National Chung Cheng University, Taiwan, June 15, 2012.

32. Le Dac Tuyen, Jian Hung Lin, Cheng Yi Wu, Po-Tse Tai, Jau Tang, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Pumping intensity dependent photoluminescence angular distribution from an opal photonic crystal composed of monodisperse Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, International Conference on Optical MEMS and Nanophotonics (IEEE 2012), Alberta, Canada, August 6-9, 2012.

31. Le Dac Tuyen, Jian Hung Lin, Cheng Yi Wu, Po-Tse Tai, Jau Tang, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Manipulation of spontaneous emission from an opal photonic crystal of Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2012), Ha Long, Vietnam, October 30-November 2, 2012.

30. Pei-Cheng Tsai, Le Dac Tuyen, Jian Hung Lin, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Optical tuning of photonic stop bands of disperse red 1 and disperse red 1/ polymethylmethacrylate infiltrated 3D opal photonic crystals, 30th Symposium on Spectroscopic Technologies and Surface Sciences, Nantou, Taiwan, July 25-27, 2012.

29. Le Dac Tuyen, An Chi Liu, Cheng Yi Wu, Pei-Cheng Tsai, Chia Chi Huang, Tzyy Schiuan Yang, Lai-Kwan Chau, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Surface enhanced Raman scattering based on photonic crystal with gold nanoparticles and gold nanorods decorations, The 3rd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2011), Vung Tau, Vietnam, November 10-12, 2011.

28. Le Dac Tuyen, Cheng-Yi Wu, Jian Hung Lin, Ping Ji Huang, Lai Kwan Chau, Po-Tse Tai, Jau Tang, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Controllable spontaneous emission in opal photonic crystals of monodisperse Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, 29th Symposium on Spectroscopic Technologies and Surface Sciences, Nantou, Taiwan, July 21-23, 2011.

27. Le Quoc Minh, Le Dac Tuyen, Chia Chen Hsu, Lam Thi Kieu Giang, Tran Thu Huong, Nguyen Thanh Huong, Hoang Thi Khuyen, Nguyen Thanh Binh, Vu Duc Tu, Tran Duc Dat, and Tran Kim Anh, Controlling synthesis of photoresponsive nanomaterials for photonic wave guide and biomedical application, The 2nd German-Vietnamese Symposium on Frontiers in Materials Science, Frankfurt, Germany, October 6-9, 2011.

26. Trần Thu Hương, Trần Kim Anh, Hoàng Thị Khuyên, Lê Đắc Tuyên, Đinh Xuân Lộc, Trần Ngọc Đạt, Vũ Đức Tú, Lê Thị Vinh và Lê Quốc Minh, Nghiên cứu tính chất quang Tử của các thanh nano chứa các ion đất hiếm Tb3+ và Eu3+ nhằm ứng dụng đánh dấu huỳnh quang y sinh, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7 (SPMS 2011), Tp. Hồ Chí Minh, 7-9/11/2011.

25. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Jian Hung Lin, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Observation of polarization dependent high order optical response on artificial opal films, 28th Symposium on Spectroscopic Technologies and Surface Sciences, Nantou, Taiwan, July 14-16, 2010.

24. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Jian Hung Lin, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Observation of polarization dependence of high order optical response on artificial opal films, Competition in College of Science, National Chung Cheng University, Taiwan, June 10, 2010.

23. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Jian Hung Lin, An Chi Liu, Ping Ji Huang, Lai Kwan Chau, Tran Thu Huong, Le Quoc Minh, Tran Kim Anh, Po-Tse Tai, Jau Tang, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Opal photonic crystals based on Eu3+/SiO2 core/shell nanospheres, The 1st International Symposium on General Aspects of Graphene, CNT and Ultrafast Phenomena of Nanomaterials, Academia Sinica, Taipei, Taiwan, November 15-16, 2010.

22. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Jian Hung Lin, An Chi Liu, Ping Ji Huang, Lai Kwan Chau, Tran Thu Huong, Le Quoc Minh, Tran Kim Anh, Po-Tse Tai, Jau Tang, Hung-Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Opal photonic crystals based on Eu3+@SiO2 core-shell nanospheres, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010), Hanoi, Vietnam, November 09-12, 2010.

21. L.D. Tuyen, C.Y. Wu, C.C. Huang, J.S. Jhang, A.C. Liu, C.C. Chiang, M.L. Hsieh, P.J. Huang, L.Q. Minh, T.S. Yang, L.K. Chau. H.C. Kan, and C.C. Hsu, Hybrid surface-enhanced Raman scattering substrate from gold nanoparticle and photonic crystal: Maneuverability and uniformity of Raman spectra, Annual Meeting of the Physical Society of Republic of China (PSROC 2010), Tainan, Taiwan, February 2-4, 2010.

20. J.H. Lin, C.Y. Wu, D.B. Do, D.T. Le, N.D. Lai, T.S. Yang, L.K. Chou, H.C. Kan, and C.C. Hsu, Fabrication of optical functional polymeric nano/micro structures: top down and bottom up approaches, Conference on Optics and Photonics (OPT 2010), Tainan, Taiwan, December 2010.

19. J.H. Lin, C.Y. Wu, D.B. Do, D.T. Le, N.D. Lai, T.S. Yang, L.K. Chau, H.C. Kan and C.C. Hsu, Fabrication of polymeric nano/micro structures for optoelectronics and Raman sensing applications, Advances in Molecular Nonlinear Optics: Information Technology and Life Sciences (AMARIS’10), ENS Cachan, France, May 24-28, 2010.

18. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, Chia Chen Hsu, Fabrication and optical characterization of SiO2 opal and SU-8 inverse opal photonic crystals, The 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), Vung Tau, Vietnam, November 12-14, 2009.

17. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, Chia Chen Hsu, Optical properties along three propagation orientations of SiO2 opal photonic crystals, Conference on Optics and Photonics (OPT 2009), Taipei, Taiwan, December 12-14, 2009.

16. Le Dac Tuyen, Cheng Yi Wu, Jia Sin Jhang, Tran Kim Anh, Le Quoc Minh, Hung-Chih Kan, Chia Chen Hsu, Probing pseudo-gaps of opal photonic crystals with angle- and polarization-resolved reflectivity spectra, 27th Symposium on Spectroscopic Technologies and Surface Sciences, Nantou, Taiwan, July 13-15, 2009.

15. Cheng Yi Wu, Le Dac Tuyen, Jia Sin Jhang, Le Quoc Minh, Chia Chen Hsu, Fabrication of opal and inverse opal templates by self-assembling method, Annual Meeting of the Physical Society of Republic of China (PSROC 2009), Changhua, Taiwan, January 19-21, 2009.

14. C.C. Hsu, C.Y. Wu, C.C. Huang, J.S. Jhang, A.C. Liu, C.C. Chiang, M.L. Hsieh, P.J. Huang, D.T. Le, Q.M. Le, T.S. Yang, L.K. Chau, and H.C. Kan, Gold nanoparticles modified SU-8 inverse opal photonic crystals for surface enhanced Raman scattering, 6th Vietnam national conference on solid state physics and material science (SPMS 2009), Da Nang, Vietnam, November 2009.

13. C.C. Hsu, C.Y. Wu, C.C. Huang, J.S. Jhang, A.C. Liu, C.C. Chiang, M.L. Hsieh, P.J. Huang, D.T. Le, Q.M. Le, T.S. Yang, L.K. Chau, and H.C. Kan, Inverse opal photonic crystals for surface enhanced Raman scattering detection, Taiwan-France collaboration 2009 NanoBio-Photonics workshop, Taipei, Taiwan, December 2009.

12. Cheng Yi Wu, Jia Sin Jhang, Chia Chi Huang, An Chi Liu, Chun Chen Chiang, Ping Ji Huang, Le Dac Tuyen, Le Quoc Minh, Tzyy Schluan Yang, Lai Kwan Chau, Hung Chih Kan, and Chia Chen Hsu, Surface-enhanced Raman Scattering Based on Nano- Gold Modified SU-8 Inverse Opal Photonic Bandgap Structures, 27th Symposium on Spectroscopic Technologies and Surface Sciences, Nantou, Taiwan, July 13-15, 2009.

11. Cheng Yi Wu, Chun Chen Chiang, Le Dac Tuyen, Jia Sin Jhang, Lai Kwan Chau, Le Quoc Minh, Chia Chen Hsu, Self-assembling of Three-dimensional Opal and Inverse Opal Photonic Crystals, International Conference on Optics and Photonics (OPT 2008), Taipei, Taiwan, December 4-6, 2008. 

10. Le Dac Tuyen, Tran Kim Anh, Lam Thi Kieu Giang, Le Minh Anh Tu, David Hui, and Le Quoc Minh, Synthesis and characterization of gadolinium oxide nanoparticles, The 15th International Conference on Composites or Nano Engineering (ICCE-15), Hainan Island, China, July 15-21, 2007.

9. Giang K.Lam, Huong T. Tran, Huong T. Nguyen, Tuyen D. Le, Trung T. Duong, Binh N. Thanh, Anh K. Tran, Strek Wieslaw, Hui David, Minh Q. Le, Nano-oxides and hydroxides with low dimension structures for application in optoelectronic and biomedical engineering, European Materials Research Society (E-MRS Fall Meeting), Warsaw University of Technology, Poland, September 2007.

8. Tran Kim Anh, Lam Thi Kieu Giang, Le Dac Tuyen, Nguyen Vu, Man Hoai Nam, Le Thi Cat Tuong, Nguyen Thanh Ngan, Nguyen Huu Quan, and Le Quoc Minh, Oxide nanoparticles and colloidal, preparation, optical properties and application potential, First international workshop on functional materials (1st IWOFM) joint with third international workshop on nanophysics and nanotechnology (3rd IWONN), Ha Long, Vietnam, December 6-9, 2006.

7. Nguyen Thanh Huong, Than Xuan Tinh, Lam Thi Kieu Giang, Le Dac Tuyen, and Le Quoc Minh, Surface engineering iron oxide nanoparticles by water soluble polymers for biomedical applications, First international workshop on functional materials (1st IWOFM) joint with third international workshop on nanophysics and nanotechnology (3rd IWONN), Ha Long, Vietnam, December 6-9, 2006.

6. Lê Đắc Tuyên, Trần Kim Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Lê Quốc Minh, Nghiên cứu chế tạo ôxit ytri nano sử dụng phương pháp kết tủa keo trực tiếp, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 23-25/11/2005.

5. Trần Kim Anh, Lê Đắc Tuyên, Nguyễn Vũ, Lâm Thị Kiều Giang, Trần Thị Kim Chi, Lê Quốc Minh, Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang dung dịch nano pha đất hiếm, Hội nghị Vật lý toàn quốc lần thứ 6, Hà Nội, 23-25/11/2005.

4. T. Kim Anh, N. Vu, L. Dac Tuyen, L.T. Kieu Giang, W. Strek and L. Quoc Minh, Synthesis, luminescence and up - conversion mechanism of nanophosphors sub 10 nm doped with Eu and Er ions, The 5th International Conference on Luminenscence (ICL 05), Beijing, China, July 25-29, 2005.

3. T. Kim Anh, T. Thu Huong, T.T. Kim Chi, N. Vu, M.H. Nam, L.T. Kieu Giang, L.D. Tuyen, W. Strek, C. Barthu and L.Q. Minh, Luminescence and up-conversion Mechanism of some Photonic Materials Doped with Eu and Er ions, The first Vietnamese - Italian International Joint Workshop on Photonics and Nanotechnology, Hanoi, Vietnam, November 28-29, 2005.

2. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Duc Chien, Nguyen Van Hung, Nguyen Hoang Thoan, Nguyen Viet Long, Le Dac Tuyen, Structural behavior of SiO2-TiO2:Er3+ materials annealing temperature dependence, Proceedings of the Ninth Asia Pacific Physics Conference (9th APPC), Hanoi, Vietnam, October 2004, pp. 601-603. 

1. Lê Đắc Tuyên, Dư Thị Xuân Thảo, Nghiên cứu cấu trúc và tính chất vật liệu bằng các phương pháp quang phổ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 16, 2004, tr. 25-29.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.
 • Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 2013-2014, 2016.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: