THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2150896
Hiện tại có 33 khách
GV.ThS. Phạm Thị Trang In E-mail
Saturday, 25 February 1978
 LÍ LỊCH KHOA HỌC

1. Thông tin cá nhân

 • Họ và tên: Phạm Thị Trang

 • Năm sinh: 1978

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý 

 • Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy. 

 • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN 

 • Điện thoại: 04.38389932 

 • Email:

phamthitrang.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm tốt nghiệp 2000.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm tốt nghiệp 2005.

 • Nghiên cứu sinh: Chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, 2011 - nay.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học 

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

1. Phạm Thị Trang (chủ trì), Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện công nghệ chế tạo lên kích thước hạt nano TiO2 ứng dụng làm vật liệu pin mặt trời chất màu nhạy sáng (DSSC), Đề tài cấp trường, mã số T13-35, (2013).

- Bài báo trong tạp chí

3. Doan Tung Anh, Do Thanh Viet, Pham Thi Trang, Nguyen Manh Thang, Ho Quang Quy, Nguyen Van Hieu, Vu Dinh Lam and Nguyen Thanh Tung (2015), Taming electromagnetic metamaterials for isotropic perfect absorbers, AIP Advances 5, pp. 077119. DOI: 10.1063/1.4926656.

2. Nguyen Thi Hien, Ly Nguyen Le, Pham Thi Trang, Bui Son Tung, Ngo Duc Viet, Phan Thi Duyen, Nguyen Manh Thang, Do Thanh Viet, Young Pak Lee, Vu Dinh Lam, and Nguyen Thanh Tung (2015), Characterizations of a thermal tunable fishnet metamaterial at THz frequencies, Comp. Mater. Sci. 103, pp. 189-193. DOI: 10.1016/j.commatsci.2015.02.038.

1. D.T. Viet, N.T. Hien, P.V. Tuong, N.Q Minh, P.T. Trang, L.N. Le, Y.P. Lee, V.D. Lam (2014),  Perfect absorber metamaterials: Peak, multi-peak and broadband absorption, Opt. Commun. 322, pp. 209–213.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

6. Pham Thi Trang, Pham Van Tuong, Nguyen Thanh Tung, Vu Dinh Lam, Tính chất hấp thụ tuyệt đối và chiết suất âm của vật liệu meta (metamaterials) dựa trên cộng hưởng từ, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

5. Bui Huu Nguyen, Nguyen Hoang Tung, Vu Dinh Quy, Trinh Thi Giang, Pham Dinh Tien, Phan Thi Duyen, Pham Thi Trang, Dinh Hong Tiep, Dang Hong Luu, Nguyen Minh Tuan, Le Minh Thuy, Nguyen Thi Hien, Nguyen Thanh Tung, and Vu Dinh Lam, Wide negative permeability band using simple asymmetric cut-wire-pair metamaterils, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015.

4. Pham Thi Trang, Ly Nguyen Le, Vu Ba Dung, Vu Dinh Lam, and Nguyen Thanh Tung, Trapping electromagnetic waves by metamaterials, The 7th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2014), Ha Long, Vietnam, November 2-6, 2014.

3. Phạm Thị Trang, Đào Thị Hòa, Lê Văn Hồng, Màng TiO2 chế tạo bằng phương pháp hóa siêu âm, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

2. Ngo Thi Hong Le, Vu Dinh Lam, Trinh Xuan Anh, Nguyen Minh Hong, Nguyen Van Khien, Pham Thi Trang, Le Van Hong, Study on fabrication of carbon, nitrogen doped TiO2 powders with band gap in the visible light region, The 6th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2012), Ha Long, Vietnam, October 30-November 2, 2012. 

1. Ngô Thị Hồng Lê, Vũ Đình Lãm, Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Văn Chiến, Phạm Thị Trang, Lý Ngọc Tài, Lê Văn Hồng, Nghiên cứu chế tạo màng TiO2 cho pin mặt trời sử dụng chất màu nhạy sáng, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 7 (SPMS 2011), Tp. Hồ Chí Minh, 7-9/11/2011.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.
 • Chiến sĩ thi đua Cấp cơ sở: 2011.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: