THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2150749
Hiện tại có 17 khách
GVC.TS. Nguyễn Mạnh Hùng In E-mail
Tuesday, 21 August 1979
 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hùng

 • Năm sinh: 1979 

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý, Khoa KHCB

 • Chức vụ hiện tại: Phó trưởng khoa, Phó trưởng bộ môn.

 • Học hàm, học vị: Giảng viên chính, Tiến sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932 

 • Email:

image020.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm tốt nghiệp 2001.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học vật liệu, Viện ITIMS - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, năm tốt nghiệp 2006.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Vật lý chất rắn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, năm tốt nghiệp 2015.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

7. Nguyễn Mạnh Hùng (tham gia), Ảnh hưởng của các ion 3d, 4f và halogen lên tính chất quang và điện từ của vật liệu ABO3 và XYO4, Đề tài Nafosted, mã số 103.02-2014.21, (2014-2016).

6. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ trì), Chế tạo và nghiên cứu ứng dụng các hiệu ứng quang của vật liệu bán dẫn zinc tungstate (ZnWO4) pha tạp có kích thước nano mét trong xử lý methylene blue (C16H18N3SCl), Đề tài cấp Cơ sở, mã số T14-03, (2014).

5. Nguyễn Mạnh Hùng (tham gia), Chế tạo, nghiên cứu và thử nghiệm ứng dụng một số vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano mét, Đề tài hợp tác song phương Việt – Bỉ, mã số FWO.2011.23, (2011-2013).

4. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ trì), Chế tạo vật liệu nanô ZnWO4, ZnWO4:Sm3+ ứng dụng trong các linh kiện huỳnh quang, Đề tài cấp Cơ sở, mã số T12-46, (2012).

3. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ trì), Khảo sát sự phụ thuộc kích thước hạt nano của vật liệu phát quang vào điều kiện công nghệ, Đề tài cấp Trường, mã số T24/08, (2008).

2. Nguyễn Mạnh Hùng, (tham gia), Nghiên cứu chế tạo và tính chất một số vật liệu dạng oxit (kẽm, nhôm) có pha tạp chất quang từ ứng dụng trong công nghệ điện tử, Đề tài cấp Bộ, mã số B2007-02-40, (2007-2009).

1. Nguyễn Mạnh Hùng (chủ trì), Khảo sát tính chất quang của vật liệu nano Al2O3:RE và Al2O3-SiO2:RE ứng dụng trong công nghệ truyền thông, Đề tài cấp Trường, mã số T13-2007, (2007).

 

- Bài báo trong tạp chí

10. Le Mai Oanh, Danh Bich Do, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, Nguyen Van Minh (2016), Formation of crystal structure of zirconium titanate ZrTiO4 powders prepared by sol–gel method, J. Electron. Mater. 45(5), pp. 2553-2558. DOI: 10.1007/s11664-016-4412-x.

9. Le Thi Mai Oanh, Dang Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thuy Phuong, and Nguyen Van Minh (2015), Effects of crystallinity and particle size on photocatalytic performance of ZrTiO4 nanostructured powders, VNU J. Sci.: Math. - Phys. 31(4), pp.49-55.

8. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, and Du Thi Xuan Thao (2015), Effect of transition metal ion substitution on structure and optical properties of ZnWO4 material, J. Sci. HNUE 60(7), pp. 47-54.

7. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, Nguyen Van Minh (2014), Structural and properties of Zn1-xNixWO4 materials synthesized by hydrothermal reaction, J. Sci. Tech. 52(3C), pp. 480-487.

6. Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Minh Châu, Lâm Thị Hằng, Dư Thị Xuân Thảo và Nguyễn Văn Minh (2014), Ảnh hưởng của pH lên cấu trúc và tính chất quang xúc tác của vật liệu ZnWO4, HNUE J. Sci. 59(1A), pp. 66-71.

5. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Maarten Roeffaers, and Johan Hofkens (2013), Structural and Optical Properties of ZnWO4:Er3+ Crystals, Journal of Spectroscopy Volume 2013, Article ID 424185, 5 pages. DOI: 10.1155/2013/424185.

4. Nguyen Manh Hung, Nguyen Manh An and Nguyen Van Minh (2012), A study of the optical properties of Sm-doped ZnWO4 synthesized by hydrothermal method, Commun. Phys. 22, pp. 147-154.

3. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang, Nguyen Van Khanh, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh (2012), Controlled synthesis of the ZnWO4 nanostructure and study of their structural and optical properties, J. Nonlinear Opt. Phys. 21, pp. 1250002(1-10). DOI: 10.1142/S0218863512500026.

2. Nguyen Van Minh and Nguyen Manh Hung (2011), A study of the optical properties in ZnWO4 nanorods synthesized by hydrothermal method, Mater. Sci. Appl. 2, pp. 988-992. DOI: 10.4236/msa.2011.28133.

1. Nguyễn Mạnh Hùng và Dư Thị Xuân Thảo (2007), Tính chất cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Al2O3 pha tạp ion Eu3+, Tạp chí KHKT Mỏ - Địa chất, số 18, tr. 87-90.


- Bài báo trong hội nghị khoa học

27. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of Gd and Ni co-doped BiFeO3 materials, Hội nghị Quang học Quang phổ toàn quốc lần thứ IX (ICPA-9), Ninh Bình, Việt Nam, 6-10/11/2016.

26. Dao Viet Thang, Le Thi Mai Oanh, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Enhanced multiferroic properties of Nd and Ni co-doped BiFeO3 materials at room temperature, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science, (FMS-2016), Hanoi, Vietnam, 28-30/9/2016.

25. Danh Bich Do, Oanh Le Thi Mai, Binh Hoang Thi Dieu, Hung Nguyen Manh, Thang Dao Viet, Hang Lam Thi and Minh Nguyen Van, Impact of heating time on physical properties and photocatalytic ability of g‒C3N4 nanosheets synthesized through urea polymerization in Ar atmosphere, 3rd International Symposium on Frontiers in Materials Science (FMS-2016), Hanoi, Vietnam, 28-30/9/2016.

24. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Ảnh hưởng của các ion đất hiếm lên cấu trúc tinh thể ZnWO4, Kỉ yếu Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015, pp. 207-210.

23. Nguyen Van Minh, Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, Effect of transition metal ion substitution on structure and opticalproperties of ZnWO4 material, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

22. Le Thi Mai Oanh, Do Thu Ha, Man Minh Hue, Lam Thi Hang, Dao Viet Thang, Nguyen Manh Hung, Doan Thi Thuy Phuong, and Nguyen Van Minh, Ảnh hưởng của cấu trúc tinh thể trật tự - mất trật tự và kích thước hạt tinh thể lên hoạt tính quang xúc tác của hạt nano ZrTiO4, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 9 (SPMS-2015), Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam, 8-10/11/2015.

21. Du Thi Xuan Thao, Nguyen Manh Hung, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Processdings of The Second International Conference on Scientific Research Cooperation between Vietnam and Poland in Earth Sciences (VIET-POL-2015), Hanoi, Vietnam, 5-6/11/2015, pp. 401-406.

20. Khang Cao Nguyen, Hung Manh Nguyen, Oanh Mai Le, Thang Viet Dao, Dung Dung Dang, and Minh Van Nguyen, Synthesis and characterization of Fe-TiO2/CNTs photocatalytic, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015.

19. Le Thi Mai Oanh, Nguyen Manh Hung, Dao Viet Thang, Doan Thuy Phuong, Dang Thu Ha, and Nguyen Van Minh, Crystal structure formation and physical properties of Zircon titanate ZrTiO4 powders prepared by sol-gel method, International Workshop on Nanoscience and Nanotechnology: Opportunities for Academia & High Tech Industry - Joint 4th Asia-Pacific Chemical and Biological Microfluidics Conference (IWNN-APCBM-2015), Da Nang, Vietnam, 2-4/11/2015.

18. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Ảnh hưởng của thời gian thủy nhiệt lên cấu trúc của vật liệu ZnWO4, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr. 168-172.

17. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structure and photoluminescence of zinc tungstate nanocrystals doped with cobalt, Proceedings of The second International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN 2014), Hanoi, Vietnam, Hanoi, Octorber 29th - November 1st, 2014, pp. 142-145.

16. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Properties of ZnWO4 and ZnWO4/Ag materials, Proceedings of The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VIII, Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014, pp. 775-780.

15. Do Minh Thanh, Kieu Thi Bich Ngoc, Nguyen Cao Khang, Nguyen Manh Hung, Nguyen Van Hung and Nguyen Van Minh, Enhancement in visible-photocatalytic activity of ZnO by coupling with MWCNTs, Proceedings of The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VIII, Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014, pp. 749-754.

14. Nguyen Manh Hung, Nguyen Thi Minh Chau, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Photocatalytic of ZnWO4:Nd3+ synthesized by hydrothermal method, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013, tr. 461-465.

13. Nguyen Manh Hung, Man Minh Hue, Du Thi Xuan Thao, and Nguyen Van Minh, Structural and spectroscopic properties of Zn1-xNixWO4 synthesized by hydrothermal reaction, Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013.

12. Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất quang của vật liệu Zn1-xCrxWO4, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn và Khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ 8 (SPMS-2013), Thái Nguyên, Việt Nam, 4-6/11/2013, tr. 469-473.

11. Nguyễn Mạnh Hùng, Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Văn Minh, Cấu trúc và tính chất của vật liệu Zn1-xFexWO4 (x = 0 ÷ 0,05), Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 20, 2012, tr. 150-156.

10. Nguyen Manh Hung, La Quy Hoan, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Structural and optical properties of ZnWO4:Er3+ crystals, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 258-263.

9. Nguyen Manh Hung, Du Thi Xuan Thao and Nguyen Van Minh, Effects of manufacturing technology on the structural and optical properties of Sm-doped ZnWO4, Proceedings of The 7th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 7): Advances in Optics, Photonics, Spectroscopy & Applications VII, Ho Chi Minh City, Vietnam, November 26-29, 2012, pp. 590-595.

8. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha and Du Thi Xuan Thao, Structural and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14, 2012, pp. 132-136.

7. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang and Nguyen Van Minh, A study of the optical properties in ZnWO4 nano powder synthesized by hydrothermal method, 8th International Symposium on Modern Optics and Its Applications (ISMOA 2011), Bandung, Indonesia, July 4-7, 2011.

6. Nguyen Manh Hung, Lam Thi Hang and Nguyen Van Minh, Structure and optical property of ZnWO4 powders synthesized by hydrothermal method, The Second ASEAN-Pakistan Conference on Materials Science (APCOMS2), Hanoi, Vietnam, April 26-27, 2011.

5. Dư Thị Xuân Thảo, Phạm Xuân Núi, Nguyễn Mạnh Hùng, Đỗ Thị Hồng Hải, Cấu trúc vật liệu nanô gama-Al2O3:Eu3+: Ảnh hưởng của các điều kiện công nghệ, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 2010, tr. 11-14.

4. Nguyen Van Minh, Mau Thi Trang Dung, Nguyen Manh Hung and Du Thi Xuan Thao, Dopant effects on optical property of Zn1-xCexWO4 ceramics, The 5th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2010), Hanoi, Vietnam, November 09-12, 2010.

3. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Chế tạo và khảo sát tính chất của Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 2010, tr. 6-10.

2. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Phạm Xuân Núi, Nghiên cứu vật liệu quang trên nền gama-Al2O3 cấu trúc nanô tổng hợp bằng phương pháp sol-gel, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Vật lý chất rắn toàn quốc VI (SPMS 2009), 2009, tr. 257-260.

1. Dư Thị Xuân Thảo, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Trần Ngọc Hùng, Các tính chất quang của Eu3+ và Tb3+ trong mạng nền ZnO, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 17, 2006, tr. 51-55.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.  

 • Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 2012.

 • Chiến sĩ thi đua Cấp Cơ sở: 2009-2015.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: