THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2150705
Hiện tại có 17 khách
GV.TS. Nguyễn Xuân Chung In E-mail
Wednesday, 22 June 1983
 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Chung

 • Năm sinh: 1983

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý 

 • Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy.

 • Học hàm, học vị: Giảng viên, Tiến sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932 

 • Email:

 nguyenxuanchung.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm tốt nghiệp 2005.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm tốt nghiệp 2007.

 • Tiến sĩ: Chuyên ngành Quang học, Trường Đại học Tổng hợp Amsterdam, Hà Lan, năm tốt nghiệp 2017.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

2. Nguyễn Xuân Chung (chủ trì), Xây dựng chương trình phần mềm mô phỏng chuyển động của điện tử trong transistor phục vụ cho việc giảng dạy và thí nghiệm vật lý đại cương, Đề tài cấp Trường, mã số T05/10, (2010).

1. Nguyễn Xuân Chung (chủ trì), Mô phỏng động một số hiện tượng vật lý phục vụ giảng dạy trong Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đề tài cấp Trường, mã số T29/09, (2009). 

- Bài báo trong tạp chí

2. Nguyen Xuan Chung, Rens Limpens, and Tom Gregorkiewicz (2015), Investigating photoluminescence quantum yield of silicon nanocrystals formed in SiOx with different initial Si excess, Next Generation Technologies for Solar Energy Conversion VI, SPIE 9562. DOI: 10.1117/12.2191105.

1. Dao Khac An, Nguyen Xuan Chung, Phan Hong Trang, Hoang Van Vuong, Phan Viet Phong, and Phan Anh Tuan (2009), On growth mechanicms and dynamic simulation of growth process based on the experimental results of nanowire growth by VLS method on semiconductor substrates, J. Phys.: Conf. Ser. 187, pp. 012052.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

6. N.X. Chung, A. Akkerman and T. Gregorkiewicz, Investigations of photoluminescence characteristics of codoped Si nanocrystals, International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14, 2012.

5. Đào Khắc An, Trần Quốc Tiến và Nguyễn Xuân Chung, Laze công suất cao, một số ứng dụng và mô phỏng động quá trình truyền năng lượng không dây bằng tia laze từ điểm đến điểm, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học công nghệ vũ trụ và ứng dụng, 16-17 tháng 12, 2010, tr. 253-263.

4. Dao Khac An, Nguyen Xuan Chung, Nguyen Van Nghi, Phan Viet Phong and Nguyen Tien Dai, Research of scientific technological solutions and some results of dynamic simulation of solar energy receiving, converting, transmitting in form of the high power microwave beam from the space to the Earth’s surface, The 6th Vietnam national conference on solid state physics & Materials Science (SPMS-2009).

3. Dao Khac An, Nguyen Xuan Chung, Phan Anh Tuan, Experimental results of nanowires, growing mechanisims and dynamic simulation of growing process VLS method on Semiconductor substrate, Proceeding of ASEAN workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (AMSN2008), September 15- 21, 2008, pp. 518-527.

2. Dao Khac An, Nguyen Xuan Chung, Phan Anh Tuan, Phan Viet Phong, Preparation and Investigation of the Undoped and Doped Nano Sized In2O3 Thin Film by Sol- gel and Electrostatic Methods for Gas Sensors, Proceeding of International Conference on nano science and Technology, China, 2007, p. 242.

1. Dao Khac An, Nguyen Xuan Chung, Le Van Vu, Research on the ozonic sensitive characteristics based on temperature and concentration of sensor growing on In2O3 soft film material with nano size, Proceeding of 6th Vietnam Conference on Solid Physics, 2005, pp. 751-754.

4. Khen thưởng

 
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: