THÔNG BÁO: CHUYỂN WEBSITE  |   HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC KHOA NĂM 2018  |   GIẢI BÓNG BÀN MỞ RỘNG KHOA KHCB LẦN THỨ 2 NĂM 2018  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
eoffice_v4.png
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 2150910
Hiện tại có 31 khách
GV.ThS. Trần Thị Hà In E-mail
Tuesday, 10 July 1984
 LÍ LỊCH KHOA HỌC
1. Thông tin cá nhân
 • Họ và tên: Trần Thị Hà

 • Năm sinh: 1984 

 • Đơn vị: Bộ môn Vật lý

 • Chức vụ hiện tại: Cán bộ giảng dạy. 

 • Học hàm, học vị: Giảng viên, Thạc sĩ.

 • Địa chỉ: P. Đức Thắng - Q. Bắc Từ Liêm - HN

 • Điện thoại: 04.38389932

 • Email:

tranthiha1.png

2. Quá trình đào tạo

 • Đại học: Chuyên ngành Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm tốt nghiệp 2006.

 • Thạc sĩ: Chuyên ngành Khoa học Vật liệu, Viện vật lý, năm tốt nghiệp 2009.

3. Thành tích nghiên cứu khoa học

- Đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện

3. Trần Thị Hà (chủ trì), Chế tạo và nghiên cứu tính chất của vật liệu nano CuO, Đề tài cấp Cơ sở, mã số T14-05, (2014)

2. Trần Thị Hà (chủ trì), Khảo sát tính chất điện và từ của vật liệu perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Đề tài cấp Trường, mã số T06/10, (2010).

1. Trần Thị Hà (chủ trì), Chế tạo vật liệu Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe bằng phương pháp nghiền cơ năng lượng cao, Đề tài cấp Trường, mã số T24/09, (2009). 

- Bài báo trong tạp chí

5. Thi Ha Tran and Viet Tuyen Nguyen (2016), Phase transition of Cu2O to CuO nanocrystals by selective laser heating, Mater. Sci. Semi. Proc. 46, pp. 6-9. DOI: 10.1016/j.mssp.2016.01.021.

4. Viet Tuyen Nguyen, Dahyun Nam, Mungunshagai Gansukh, Si-Nae Park, Shi-Joon Sung, Dae-Hwan Kim, Jin-Kyu Kang, Cong Doanh Sai, Thi Ha Tran, Hyeonsik Cheong (2015), Influence of sulfate residue on Cu2ZnSnS4 thin films prepared by direct solution method, Sol. Energ. Mat. Sol. C. 136, pp. 113–119.

3. Thi Ha Tran and Viet Tuyen Nguyen (2014), Copper Oxide Nanomaterials Prepared by Solution Methods, Some Properties, and Potential Applications: A Brief Review, ISRN Volume 2014, Article ID 856592, 14 pages.

2. Tran Thi Ha, Ta Dinh Canh, and Nguyen Viet Tuyen (2013), A quick process for synthesis of ZnO nanoparticles with the aid of microwave irradiation, ISRN Nanotechnology Volume 2013, Article ID 497873, 7 pages.

1. Tran Thi Ha, Ta Dinh Canh, and Nguyen Viet Tuyen (2012), Microwave irradiation vesus conventional method: Preparation of ZnO nanoparticles, VNU J. Sci.: Math.-Phys. 28, pp. 51-57.

- Bài báo trong hội nghị khoa học

6. Trần Thị Hà, Sái Công Doanh, Nguyễn Quang Hòa, Nguyễn Việt Tuyên, Ảnh hưởng của quá trình ủ nhiệt bằng Laser lên tính chất của tinh thể nano đồng oxit chế tạo bằng phương pháp vi sóng, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học lần thứ 21, Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội, 14/11/2014, tr.154-159.

5. Tran Thi Ha, Sai Cong Doanh, Nguyen Quang Hoa, and Nguyen Viet Tuyen, Effect of laser annealing on properties of CuO nanocrystals prepared by microwave irradiation method, The 8th International Conference on Photonics and Applications (ICPA 8), Da Nang, Vietnam, August 12-16, 2014.

4. Nguyen Manh Hung, Nguyen Trong Tuan, Nguyen Van Minh, Tran Thi Ha and Du Thi Xuan Thao, Structural and optical properties of Fe-doped ZnWO4 powder synthesized by hydrothermal method, Proceedings of International Conference on Advanced Materials and Nanotechnology (ICAMN), Hanoi, Vietnam, December 13-14, 2012, pp. 132-136.

3. Trần Thị Hà, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Diệu Thu, Hồ Quỳnh Anh, Dư Thị Xuân Thảo, Chế tạo và khảo sát tính chất của Perovskite BaTiO3 pha tạp Fe, Tuyển tập báo cáo Hội nghị Khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ 19, 2010, tr. 6-10.

2. Nguyen Van Dang, Tran Thi Ha, Tran Dang Thanh, Do Hung Manh, Nguyen Xuan Phuc, Nguyen Xuan Nghia, and Le Van Hong, Preparation and properties of the BaTi1-xFexO3 multiferroics, Proceedings of the 2nd International Workshop on Nanotechnology and Application (IWNA 2009), Vung Tau, Vietnam, November 12-14, 2009, pp. 245-248.

1. Nguyen Van Dang, Tran Thi Ha, Tran Dang Thanh, Nguyen Xuan Nghia, Nguyen Xuan Phuc và Le Van Hong, The influence of Fe substitution on structure and electrical properties of BaTiO3, Proceedings of the 6th Vietnam National Conference on Solid State Physics & Materials Science, 2009, pp. 51-54.

4. Khen thưởng

 • Bằng khen của Hội Vật lý Việt Nam: 2013.   
 • Chiến sĩ thi đua cấp Cơ sở: 2012.
 
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: