LỄ BẢO VỆ TIẾN SỸ CẤP HỌC VIỆN CỦA NCS LÊ THỊ VINH   |   LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2017 - 2022  |   ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ BẢN 1 NHIỆM KỲ 2017 – 2020 HOÀN THÀNH TỐT ĐẸP  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
humg_ioffice.gif 
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 670514
Hiện tại có 67 khách
THÍ NGHIỆM HÓA HỌC In E-mail
Monday, 17 August 2015
ptn.png

                                              

    Địa chỉ: Tầng 5 - Nhà A, Đại học Mỏ - Địa chất 
Email:  
                                  Số điện thoại: 043 2218 1324
Facebook: humg Phòng TN hóa

Cán bộ quản lý:

hungimg_80221.jpg
t_hien.png
n_hoang.png
ThS. Nguyễn Viết Hùng
Trưởng Phòng
UV BTV Đoàn TN Trường
Bí thư Chi Đoàn CB khoa KHCB

 TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Phó trưởng Phòng
CN. Cấn Ngọc Hoàng
Cán bộ phục vụ

Các môn thí nghiệm hóa học: là học phần bắt buộc kèm theo môn học
+ Thí nghiệm Hóa Đại cương 1 (Kèm theo học phần Hóa Đại cương phần 1, Mã môn học: 4010301)
+ Thí nghiệm Hóa Vô cơ 1 (Kèm theo học phần Hóa Vô cơ phần 1, Mã môn học: 4010303)
+ Thí nghiệm Hóa Lý (Kèm theo học phần Hóa Lý phần 1, Mã môn học: 4010308)
+ Thí nghiệm Hóa Keo (Kèm theo học phần Cân bằng pha và hóa keo, Mã môn học: 4010307)
+ Thí nghiệm Hóa Phân tích 1 (Kèm theo học phần Hóa Phân tích phần 1, Mã môn học: 4010305)
+ Thí nghiệm Chương trình tiên tiến  (Kèm theo học phần Hóa học Chương trình tiên tiến)