ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG LẦN THỨ XXIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP  |   THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC CBES2  |   KHOA KHCB ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN THỂ TOÀN TRƯỜNG NĂM 2017  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
OLYMPIC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
humg_ioffice.gif 
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 229225
Hiện tại có 25 khách
THÍ NGHIỆM HÓA HỌC In E-mail
Monday, 17 August 2015
ptn.png

                                              

    Địa chỉ: Tầng 5 - Nhà A, Đại học Mỏ - Địa chất 
Email:  
                                  Số điện thoại: 0243 218 1324
Facebook: Phòng TN Hóa HUMG

Các môn thí nghiệm hóa học: là học phần bắt buộc kèm theo môn học

+ Thí nghiệm Hóa Đại cương 1 (Kèm theo học phần Hóa Đại cương phần 1, Mã môn học: 4010301)
+ Thí nghiệm Hóa Vô cơ 1 (Kèm theo học phần Hóa Vô cơ phần 1, Mã môn học: 4010303)
+ Thí nghiệm Hóa Lý (Kèm theo học phần Hóa Lý phần 1, Mã môn học: 4010308)
+ Thí nghiệm Hóa Keo (Kèm theo học phần Cân bằng pha và hóa keo, Mã môn học: 4010307)
+ Thí nghiệm Hóa Phân tích 1 (Kèm theo học phần Hóa Phân tích phần 1, Mã môn học: 4010305)
+ Thí nghiệm Chương trình tiên tiến  (Kèm theo học phần Hóa học Chương trình tiên tiến)