LỄ BẢO VỆ TIẾN SỸ CẤP HỌC VIỆN CỦA NCS LÊ THỊ VINH   |   LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM BAN CHỦ NHIỆM KHOA NHIỆM KỲ 2017 - 2022  |   ĐẠI HỘI CHI BỘ CƠ BẢN 1 NHIỆM KỲ 2017 – 2020 HOÀN THÀNH TỐT ĐẸP  |  
TRANG CHỦ
GIỚI THIỆU KHOA
CÁC BỘ MÔN
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
PHÒNG THÍ NGHIỆM
CLB TIẾNG ANH (BSEC)
LIÊN HỆ
jp.jpg
humg_ioffice.gif 
bsec1.jpg
50humg.jpg
Số lượt truy cập: 690479
Hiện tại có 56 khách
ĐĂNG KÍ THÍ NGHIỆM HÓA HỌC In E-mail
Wednesday, 19 August 2015
 LỊCH TRÌNH THÍ NGHIỆM CÁC MÔN HÓA HỌC
(
liên kết ngoài)
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THÍ NGHIỆM
HÓA ĐẠI CƯƠNG 1
- Lịch thí nghiệm
Ds phân bài, phân nhóm  (Cập nhật sau đk 1 tuần)
- Kết quả thí nghiệm (Cập nhật sau khi TN 2 tuần
)
- Ds cấm thi (Cập nhật sau tất cả các đợt
) 
Chọn đăng ký

logo_ktn.png


  HOÁ VÔ CƠ 1
- Lịch thí nghiệm (SV xem kỹ để chọn tổ đk)
- Ds phân bài, phân nhóm (cập nhật sau 1 tuần đk)
- Kết quả thí nghiệm (cập nhật sau khi TN 2 tuần)
Ds cấm thi (cập nhật sau tất cả các đợt TN)
Chọn đăng ký
logo_ktn.png

HÓA PHÂN TÍCH 1

- Lịch thí nghiệm (SV xem kỹ để chọn tổ đk)
- Ds phân bài, phân nhóm (cập nhật sau 1 tuần đk)
- Kết quả thí nghiệm (cập nhật sau khi TN 2 tuần)
- Ds cấm thi
(File đính kèm )
Chọn đăng ký

logo_ktn.png
 
CÂN BẰNG PHA - HÓA KEO

- Lịch thí nghiệm (SV xem kỹ để chọn tổ đk)
- Ds phân bài, phân nhóm (cập nhật sau 1 tuần đk)
- Kết quả thí nghiệm (cập nhật sau khi TN 2 tuần)
- Ds cấm thi
(cập nhật sau tất cả các đợt TN)
Chọn đăng ký

logo_ktn.png

     
     
Lưu ý: SV có thể xem các thông báo tại địa chỉ facebook: Humg phòng TN hóa